ANBI

Vanaf 1 januari 2014 zijn de regels voor ANBI ‘s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) enigszins aangescherpt.

Deze nieuwe regels hebben als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen.
Ook Stichting Anders Spelen valt in deze regeling, vandaar dat U nu volledig inzicht heeft in doelstelling, beleid, financiële verantwoording en activiteiten overzicht. De ANBI regeling verschaft mensen die aan een aan de regels voldoende organisatie schenken, het recht om deze van hun belasting af te trekken bij aangifte. Voor verdere regels en voorwaarden verwijzen wij u naar uw belastingconsulent of de website van de belastingdienst.

Naam : Stichting Anders Spelen
Fiscaal nummer : 8144.67.945
Bestuurssamenstelling : SAS correspondentie
Beloningsbeleid : Bestuursleden
Het beleidsplan : Er worden geen beloningen gegeven
Doelstelling : Plan van aanpak
Doelstelling : Wat doet SAS
Financiële verantwoording : Jaarrekening SAS 2022
Activiteiten 2021 : deze zijn via de facebookpagina te volgen en op de website.

Uitgeoefende activiteiten : overleg met Gemeente Hellevoetsluis betreft een accommodatie op het speeltuinterrein, sponsorwerving t.b.v. speeltoestellen in de speeltuin, vrijwilligers werven voor het sleutelplan (openen en sluiten van de speeltuin), zelfbeheer voor heemtuin en wilgentunnel starten met behulp van vrijwilligers en het organiseren van activiteiten voor kinderen in de speeltuin.