SAS Vrijwilligers

Stichting Anders Spelen zoekt vrijwilligers

De Stichting Anders Spelen verricht een aantal taken op de Speeltuin Wilde Weide Speelbos (naast de kinderboerderij) en heeft ook een activiteiten programma voor kinderen.

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

Openen en sluiten van de speeltuin (de poort aan de Atalanta):

Ter voorkoming van schade aan de speelelementen, vervuiling en hinder voor de omwonenden wordt de speeltuin dagelijks geopend en gesloten. In de zomerperiode (1 april tot 1 oktober) is dat uiterlijk om 9.00 uur voor de opening en 19.30 uur voor de sluiting. In de winterperiode (1 oktober tot 1 april) zijn deze tijden 9.00 uur en 17.30 uur. We noemen deze vrijwilligers de ‘sleutelbeheerders’. Zij melden maandelijks hun beschikbaarheid in de volgende maand, waarna de planner een rooster opstelt. De sleutelbeheerder kan altijd terugvallen op een bestuurslid als er sprake is van bijzondere omstandigheden.

Tuinonderhoud:

Voor de heemtuin is het onkruidvrij houden de belangrijkste taak.

De natuurlijke speelelementen wilgenhut en wilgentunnel dienen bruikbaar gehouden te worden, met snoeien en schoonmaakwerk. We noemen deze vrijwilligers de ‘schoffelaars’. De schoffelaars overleggen onderling over het onderhoudsprogramma en de dagen waarop gewerkt gaat worden.

Activiteiten:

Afhankelijk van de initiatieven die worden genomen een bepaalde activiteit te organiseren, soms in relatie tot de producten die de heemtuin levert, zijn vrijwilligers nodig die (op oproep basis) bij de activiteiten kunnen helpen.

Heeft u interesse om te helpen meldt u dan aan bij Stichting Anders Spelen, telefoon secretariaat 0181-315689 of per e-mail info@stichtingandersspelen.nl.