Wat doet Stichting Anders Spelen

SAS heeft als doel kinderen (weer) meer buiten te laten spelen.
Waarom vinden wij dit zo belangrijk?

Spelen is leren.
Spelen is ontwikkelen.
Spelen is gezond.
Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Door het spelen leert een kind zichzelf en de wereld om zich heen kennen.Het kind leert zijn grenzen; zijn mogelijkheden en zijn onmogelijkheden. Maar met oefening kunnen deze grenzen spelenderwijs verlegd worden.

Kinderen ontwikkelen al spelend hun motorische vaardigheden evenals hun zintuiglijke ontwikkeling.Bij motorische ontwikkeling gaat het niet alleen om bewegen. De ontwikkeling van de motoriek hangt nauw samen met de ontwikkeling van aspecten van het leren, denken en waarnemen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt bevorderd door het samen spelen, rollen spelen en het leren rekening met elkaar te houden.Door spelen leren kinderen conflicten op te lossen.Spel is een uitdaging die het zelfvertrouwen van kinderen vergroot.En zelfvertrouwen heeft een positieve invloed op hoe kinderen met elkaar omgaan.

Ouders raken via hun buitenspelende kinderen eerder betrokken bij hun buurt.Ze letten op zaken als (verkeer) veiligheid en het onderhoud van de wijk. De sociale cohesie in de buurt neemt toe. Een buurt waar kinderen spelen straalt veiligheid en ruimte uit. De wijk is dan ook aantrekkelijk voor gezinnen.

Wanneer kinderen spelen, vervelen ze zich niet. Hierdoor zijn ze minder snel geneigd om iets te vernielen. Vooral voor tieners moet er voldoende te doen zijn. Zij hoeven dan niet op zoek te gaan naar andere locaties om te voetballen of rond te hangen. Hierdoor neemt de overlast af.

Het hoeven echt niet alleen speelattributen te zijn. Naast het feit dat deze erg duur zijn is ook gebleken dat kinderen er toch snel op uitgekeken raken en maar 15% van hun speeltijd op die speelattributen doorbrengen. Ze zijn dus meer gebaat bij spel-aanleidingen zodat hun fantasie geprikkeld wordt.

Een boom is niet gewoon alleen een boom. Het kan een doelpaal zijn, de basis van een hut of het huis van de reus. Struiken, daar kun je doorheen en in verstoppen. Een kuil kan een schuilplaats zijn, iets om overheen te springen, een oud gordijn eroverheen en je hebt een hut.Op een boomstam kan je je evenwicht testen of zitten, maar het kan ook de grens zijn van mijn huis, jouw huis, school en thuis enz.

Vaak is het zo dat de minder valide kinderen hier veel beter mee uit de voeten kunnen. Minder valide kinderen willen ook meedoen.Speelattributen staan op zachte ondergronden en dat is met een rolstoel of als je moeilijk ter been bent echt niet te doen. Maar als die boomstam op het gras of op een verharde ondergrond ligt kun je om die boom heen en tikkertje spelen. Als er tussen de struiken iets meer ruimte gelaten wordt kunnen ze er ook door.

Zo zijn er nog meer voorbeelden te noemen waarom buitenspelen belangrijk is. We hebben het nog niet eens over de lichamelijke gezondheid gehad.

Wij hopen dat het voor u, als lezer van dit stukje, duidelijk geworden is wat de doelstelling is van Stichting Anders Spelen.